Sigismund växer i Vänersborg

Sigismund har förvärvat en fastighet om 437 kvm belägen centralt i Vänersborg. Fastigheten är Hyacinten 2 på Sundsgatan 37 och består av bostäder.  I Hyacinten 2 har under lång tid funnits måleriverksamhet och fastigheten benämns i folkmun ”Målarhuset”, vilket vi på Sigismund tycker är passande att fortsätta med.