Vita huset, Kristinehamn

Fastigheten Renen 1 i folkmun kallad ”Vita huset” uppfördes 1883. Ritad av Axel Kumlien som bland annat ritat Stadshotellet och Grand Hotell i Stockholm. Huset har bland annat inrymt lagmansrum, fängelse och bostäder. Idag ryms här krogen Vita huset med stor trädgård, mötesrum och bostäder.