Vi tillhandahåller rum som människor verkligen vill bo och verka i.

Vi äger flertalet fastigheter i Kristinehamn och Vänersborg samt Zielona Gora, Polen.

Aktuellt

  • Trädgårdsstäder

    Läsvärd artikel om attraktiva stadsmiljöer som passar in på vår idé om byggande. Finn hela artikeln genom att klicka nedan

  • Två nya fastigheter i Vänersborg
    Den 1 maj tillträdde Sigismund två fastigheter om totalt 1000 kvm i Vänersborg. Fastigheterna är belägna centralt på Edsgatan och består av till största del bostäder kompletterat med kontors- och butikslokaler. Vallmon och Hasseln som fastigheterna heter är byggda 1929 respektive 1930 och passar väl in i Sigismunds idé om att tillhandahålla rum med karaktär som människor trivs att bo och verka i.
  • Sigismund tar klivet över Vänern till Vänersborg
    Fastighetsaktiebolaget Sigismund har förvärvat två fastigheter om totalt 1315 kvm i Vänersborg. Fastigheterna är Stationshuset byggt omkring år 1865 som idag fortfarande utgör knutpunkten för tåg- och busstrafik i staden respektive bostadshuset Lönnen byggt år 1838 som idag inhyser åtta lägenheter. I Lönnen föddes Vänersborgs stolthet Birger Sjöberg år 1885. Fastigheterna tillträddes 1 februari 2022.
8'

8 000 kvm

Vi har totalt 8 000 kvm i Sverige och Polen.
8

8 svenska fastigheter

Vi äger fyra fastigheter i Kristinehamn och fyra i Vänersborg.
1986

Lång erfarenhet

Vi har vårdat fastigheter sen 1986.
icon

Adress

Södra Barnvikshöjden 10, 139 72 Djurhamn
icon

Email

info@sigismundfastigheter.se