Gustavsberg 1

Anno 1904

Fastigheten Gustavsberg 1 ligger på Södermalm nära grönska och villaområden och uppfördes 1904, ursprungligen som ålderdomshem. Byggnaden är uppförd på torpargrund av natursten med en fasad av puts och tegel.

Sedan 2001 inrymmer Gustavsberg 1 hyreslägenheter fördelade på byggnadens 1300 kvm som löpande uppgraderats. Byggnaden omges av stora gräsmattor och en allé, därtill finns asfalterade parkeringsplatser att tillgå. I närområdet finns grundskola, förskola och livsmedelsbutik med kort avstånd att ta sig in till centrum till fots eller på cykel.