Kastanjen

Anno 1800-tal

Kastanjen 14 är belägen på Drottninggatan 22 längs torget i centrala Vänersborg och med det nära till länsresidenset och Vänersborgs kyrka samt stadens service. Fastigheten uppfördes ursprungligen under 1800-talet men brann ned innan den byggdes upp på nytt. I fastigheten har det genom åren funnits butiker i gatuplan men idag finns i stället tio lägenheter i fastighetens gatu- och gårdshus. Till det yttre har inte mycket ändrats och Kastanjen 14 har behållit sin vackra arkitektur som omhändertagits väl genom åren.