Spelmanshuset

Anno 1919

Fastigheten Najaden 9 som vi kommit att kalla för Spelmanshuset. Kärt barn har många namn. Spelmanshuset kallas också Landaskolan, Blindskolan och Musikskolan. Huset byggdes av svenska staten och Kristinehamns stad 1919 för att skapa en bättre förutsättning för verksamheten att utbilda blinda. Här råder fortfarande utbildningsverksamhet i form av Musikskola och fritidsverksamhet med olika kulturaktiviteter med Kristinehamns kommun som huvudman. I fastigheten finns också Studiefrämjandet med alla dess föreningar. Verksamhetsytor omfattar runt 2000 kvm.