Tingshuset

Anno 1883

Fastigheten Renen 1 i folkmun kallad Tingshuset uppfördes 1883 efter ritningar av Axel Kumlien som bland annat ritat Stadshotellet och Grand Hotell i Stockholm. Huset har bland annat inrymt lagmansrum, fängelse och bostäder. Idag utvecklar Sigismund här kontor för mindre företag samt lokal för kafé- eller restaurangverksamhet. Läs mer om omvandlingen.