Sigismund tar klivet över Vänern till Vänersborg

Fastighetsaktiebolaget Sigismund har förvärvat två fastigheter om totalt 1315 kvm i Vänersborg. Fastigheterna är Stationshuset byggt omkring år 1865 som idag fortfarande utgör knutpunkten för tåg- och busstrafik i staden respektive bostadshuset Lönnen byggt år 1838 som idag inhyser åtta lägenheter. I Lönnen föddes Vänersborgs stolthet Birger Sjöberg år 1885. Fastigheterna tillträddes 1 februari 2022.