Två nya fastigheter i Vänersborg

Den 1 maj tillträdde Sigismund två fastigheter om totalt 1000 kvm i Vänersborg. Fastigheterna är belägna centralt på Edsgatan och består av till största del bostäder kompletterat med kontors- och butikslokaler. Vallmon och Hasseln som fastigheterna heter är byggda 1929 respektive 1930 och passar väl in i Sigismunds idé om att tillhandahålla rum med karaktär som människor trivs att bo och verka i.

Vallmon
Hasseln